Zee- en vervoerrecht

Onder deze tak behandelen wij voornamelijk goederenclaims, en dit zowel in het kader van zee- en binnenvaart als wegvervoer (CMR), vervoer per spoor en luchtvervoer.  

Het zeevervoerrecht behelst tevens o.a. vervoer onder cognossement, beslag op zeeschepen, aanvaringen, beperking van aansprakelijkheid, hulp en berging, bevrachtingsovereenkomsten, maritieme voorrechten en hypotheken.

 

Verzekering en herverzekering | Logistiek | Handelsrecht | Overige materies