Handelsrecht

De belangrijkste specialisaties van het kantoor situeren zich in een specifiek gedeelte van het handelsrecht. Deze materies brengen ons tevens in contact met het handelsrecht in bredere zin, waaronder ook diverse commerciële aspecten zoals contractenrecht, Incoterms en zekerheidsrecht.

Wij behandelen tevens (inter)nationale incassodossiers en verlenen bijstand aan cliënten die geconfronteerd worden met faillissementen en gerechtelijke akkoorden.

 

Zee- en vervoerrecht | Verzekering en herverzekering | Logistiek | Overige materies