Lloyd's

Lloyd’s is de wereldleidende verzekeringsmarkt voor speciale risico’s die haar activiteiten ontplooit in meer dan 200 landen en gebieden wereldwijd  –  en is vaak de eerste om nieuwe, ongebruikelijke of complexe risico’s te verzekeren. Lloyd's verzamelt een uitmuntende hoeveelheid van gespecialiseerde expertise en talent, ondersteund door excellente financiële ratings, en behelst de ganse markt.

Sedert een aantal jaren werkt D’Hoine & Mackay samen met de verzekeringsmarkt van Lloyd's. De Heer Ralph van Helden, Algemeen Lasthebber van Lloyd’s voor België, heeft woonstkeuze gedaan bij D’Hoine & Mackay met het oog op de betekening van dagvaardingen, gerechtelijke akten en briefwisseling.

De bevoegdheden toegekend aan de Heer R. van Helden in zijn hoedanigheid van Algemeen Lasthebber van Lloyd’s voor België alsook de woonstkeuze vindt U hier terug.